PERKOM KLEK DOO KLEK

  Perkom klek se nalazi na opstini Zrenjanin, mesto Klek, adresa Blagoja Parovića 1 . Matični broj preduzeća je 17475061.

  Društvo za međunarodni transport robe perkom klek doo klek je osnovano 24.01.2003. godine.

  Preduzeće Perkom klek je u statusu: aktivno privredno društvo.

  Pretežna delatnost preduzeća je drumski prevoz tereta, šifra delatnosti 4941, saobraćaj.

  Matični broj Perkom klek je 17475061.

  PIB:

  102721307

  Matični broj:

  17475061

  Šifra delatnosti:

  4941

  Adresa:

  Blagoja Parovića 1

  ads

  Zakonski zastupnici:

  Vladimir Perović - Lice ovlašćeno za zastupanje

  Svetlana Perović - Direktor

  Tekući račun:

  205-47335-91

  Kontakt osoba:

  Svetlana Perović

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner